Themes & Awards 2016 - Bhowanipur Swadhin Sangha

Themes & Awards

Home / Themes
20 16

Theme: Sonar Bangla

 • Kolkata Shree - Mayor's Choice
 • Biswa Bangla - Sera Branding, Ministry of Information & Culture, Govt. of West Bengal
 • Nari Shakti Sharad Samman - Best Theme Song
 • Asomiara Sishu Darpan Sharad Samman - 1st Prize
 • Saradiya Seva Shiropa Dakshin Kalikata Kriya O Sanskrit Parishad - Best Social Thinking
 • Bhorer Alo Sharad Samman - Best Small Budget Pujo
 • Rahul Gupta Production - Durga Darshan Dhamaka - Best Idol
 • Lake Garden's Barnaparichay Sharad Samman - Best Puja in the Eyes of Pandel Hoppers
 • Maa Mati Manush Sambad Saptahik Patrika - Sharad Survecha Samman
 • Amar Bangla - Aj Binodon Sharad Samman - Best Pandal
 • Shalimar Samaj Kalyan Samman - Sera 10
 • Concern for Human Welfare (CHW) - Paharer Chokhe Somotoler Pujo
Awards 2016 - Bhowanipur Swadhin Sangha